Geodatastyrelsen

geodatastyrelsen blev etableret d. 1. januar 2016 og er en del af klima-, energi- og forsyningsministeriet. styrelsen er myndighed for ejendomsregistrering i danmark og søkortlægning i danmark, grønland og færøerne. geodatastyrelsen ligger i aalborg. som led i regeringens plan bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev den tidligere geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 opdelt i to selvstændige styrelser; en ny geodatastyrelsen, som placeres i aalborg, og en ny styrelsen for dataforsyning og effektivisering, som placeres i københavn. selve flytningen til aalborg forventes at ske i anden halvdel af 2016. i geodatatyrelsen har vi ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør det juridiske grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom i danmark. vi har desuden ansvar for søopmåling og søkortlægning til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske, grønlandske og færøske farvande. herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for danmark og grønland. inden for både ejendomsområdet og det maritime område har vi fokus på at understøtte tværoffentlige samarbejder med henblik på at sikre den bedst mulige service til borgere og virksomheder, samt at sikre en effektiv opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor. geodatastyrelsen er bl.a. ansvarlig for etablering af en dansk maritim infrastruktur (msdi), der skal danne grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og resurser til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. på ejendomsområdet udfører vi bl.a. projekter i det tværoffentlige grunddataprogram, herunder matriklens udvidelse og ejerfortegnelsen

Essayez-le rapidement avec tomba.io.

Faits sur Geodatastyrelsen

Site Web

gst.dk

Nombre d'employés

201-500

Industrie

government administration

Pays

DK

État

North Denmark Region

Ville

Norresundby

Adresse de la rue

31 Lindholm Brygge

Numéro de téléphone

+45%207254%205150

Email pattern

{f}{l}

Email Accept all Statut

False

Email Blocked Statut

False

Whois Date de création

August 10th 2000, 12:00:00 am

Total Emails

82

Total Personal Emails

64

Total Generic Emails

18

Last updated

January 9th 2024, 01:51:26 am

Trouvez l'e-mail de toute personne derrière n'importe quel site Web

Comptes sociaux de Geodatastyrelsen

Toutes les adresses email pour gst.dk

carsten riise-jensen

c***@gst.dk
Nous avons trouvé 3 sources pour for sur le Web.
https://doczz.fr/doc/320815/cl-on-hca-is..
https://pdfslide.net/documents/internati..
https://fdocuments.net/document/internat..

cartographer

3 Sources

charlotte andersen

c***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

geotekniker

0 Sources

tino winkler

t***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

planer

0 Sources

hanne mortensen

h***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

topograf

0 Sources

mogens hansen

m***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

forretningsansvarlig

0 Sources

pia tolstrup

p***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

kartograf

0 Sources

di he

d***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

ecommerce analyst

0 Sources

mia quorp

m***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

kontorfuldmà gtig

0 Sources

guzel akhmetova

g***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

vertrieb

0 Sources

gustaf holmefjord

g***@gst.dk
Nous n'avons pas trouvé cette adresse e-mail accessible au public sur le Web.

developer

0 Sources

72 plus pour votre recherche gst.dk

Créez un compte pour découvrir les adresses e-mail, obtenir les résultats complets, les filtres de recherche, les téléchargements CSV et bien plus encore.

Format Email

EmailPattern #

johndoe@gst.dk

{first}{last}

No

john.doe@gst.dk

{first}.{last}

No

john-doe@gst.dk

{first}-{last}

No

doejohn@gst.dk

{last}{first}

No

doe.john@gst.dk

{last}.{first}

No

doe-john@gst.dk

{last}-{first}

No

jdoe@gst.dk

{f}{last}

No

j.doe@gst.dk

{f}.{last}

No

j-doe@gst.dk

{f}-{last}

No

johnd@gst.dk

{first}{l}

No

john.d@gst.dk

{first}.{l}

No

john-d@gst.dk

{first}-{l}

No

djohn@gst.dk

{l}{first}

No

d.john@gst.dk

{l}.{first}

No

d-john@gst.dk

{l}-{first}

No

doej@gst.dk

{last}{f}

No

doe.j@gst.dk

{last}.{f}

No

doe-j@gst.dk

{last}-{f}

No

john@gst.dk

{first}

No

doe@gst.dk

{last}

No

jd@gst.dk

{f}{l}

Available

j.d@gst.dk

{f}.{l}

No

j-d@gst.dk

{f}-{l}

No

dj@gst.dk

{l}{f}

No

d.j@gst.dk

{l}.{f}

No

d-j@gst.dk

{l}-{f}

No

Questions fréquentes sur Geodatastyrelsen

Where is Geodatastyrelsen's physical location?

Geodatastyrelsen is headquartered in DK.

What are the key industries and company size for Geodatastyrelsen?

Geodatastyrelsen operates within the government administration industry and reports a company size of 201-500 employees.

Can you provide Geodatastyrelsen's contact information?

Certainly, Geodatastyrelsen can be reached at the phone number +45%207254%205150.

What is the total number of emails cataloged by Geodatastyrelsen?

As of the latest update, Geodatastyrelsen has cataloged a total of 82 emails.

Does Geodatastyrelsen have any restrictions on the types of emails it accepts?

Geodatastyrelsen does not indiscriminately accept all types of emails. The platform has specific criteria and verification processes to ensure the validity and relevance of the email addresses it lists, reflecting its policy on accepting specific types of emails.

Is there any block on Geodatastyrelsen's email finding capabilities?

No, there is no block on Geodatastyrelsen's email finding capabilities, confirming that the service operates freely without no restrictions.

How can one connect with Geodatastyrelsen on social media?

Geodatastyrelsen maintains an active presence on major social media platforms, including Twitter (undefined), Facebook (Danish-Geodata-Agency/237073696431644), and LinkedIn (kms).

What email pattern does Geodatastyrelsen utilize for creating email addresses?

Geodatastyrelsen employs the email naming pattern '{f}{l}''

What is the geographical location of Geodatastyrelsen's headquarters?

Geodatastyrelsen is headquartered in Norresundby, North Denmark Region, DK. The precise location is marked by the street address 31 Lindholm Brygge.

Parcourir les entreprises

Notre index des entreprises contient des centaines de milliers d’entreprises.